NOWOŚCI WYDAWNICZE

Giuliani/Moretti/Fossa/Carulli/Vidal/Varlet/Rougeon-Bauclair
Wariacje na temat Les Folies d'Espagne vol. 2 na gitarę

Molino/Sor/Bedard/Larcheret/Vidal
Wariacje na temat Les Folies d'Espagne vol. 1 na gitarę

Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867)
Utwory wybrane vol. 2 na fortepian

Joachim Kaczkowski (1789-1829)
Utwory wybrane vol. 2 na kwartet smyczkowy

Joachim Kaczkowski (1789-1829)
Utwory wybrane vol. 1 na kwartet smyczkowy

Joseph Haydn (1732-1809)
Divertimenti na obój, klarnet i fagot

Jean Baptiste de Fier
Utwory wybrane vol. 2 na gitarę

Wojciech Sowiński (1805-1880)
Utwory wybrane na fortepian na 4 ręce

Jean Baptiste Fier
Utwory wybrane vol. 1 na gitarę

Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867)
Utwory wybrane vol. 1 na fortepian